Wat is weekmedicatie?

De hoeveelheid medicijnen die iemand tegenwoordig gebruikt groeit snel. Het kan daardoor soms onoverzichtelijk worden welk medicijn wanneer moet worden ingenomen. Weekmedicatie lost dit probleem op. De apotheek levert de medicijnen geordend aan de cliënt. De apotheek gebruikt hiervoor een medicijnrol die per week of meerdere weken is gevuld met de medicijnen. De medicijnrol wordt ook wel “baxter”, “baxterrol” of “weekrol” genoemd.

De medicijnrol is per inname moment verpakt. Hierdoor kan de client makkelijk zien welke medicijnen ingenomen moeten worden op welke dag en op welk tijdstip. Het vergeten van medicijnen wordt hierdoor ook opgelost. De medicijnrol bevat de volgende informatie

  • naam cliënt
  • dag en tijdstip van inname
  • de medicijnen die in het zakje zitten met naam en kleur’/vorm

Medicijnrol

De medicijnrol wordt geleverd met een medicijnlijst. Deze lijst kan de cliënt gebruiken om aan zorgverleners te laten zien als zij erom vragen. Ook de thuiszorg vraagt om de lijst indien zij de zorg leveren. Weekmedicatie zorgt op deze manier voor overzicht, niet vergeten van medicijnen en makkelijke communicatie van medicijngebruik met andere zorgverleners zoals de specialist. Ook zelfzorgmedicijnen kunnen de medicijnrol in waardoor alles bij elkaar blijft.

“Uw medicijnen op orde”

Ik hoef niet meer te denken aan het bestellen van mijn medicijnen en de tabletten uit elkaar halen hoeft ook niet meer. Ik weet nu dat wat ik inneem het juiste is.

Client, 64 jaar

Het aantal medicijnen die ik gebruiikte werd steeds meer. Ik vergat soms ook de medicijnen in te nemen. Nu kan ik goed zien of ik mijn medicijnen goed inneem. Dat scheelt een zorg.

Client, 54 jaar